1 Tillatelse til bygging av garasje Ertenvåg gnr 54. bnr 16 og 22. Åpne dokument