1 Søknad fra Inndyr Vel om dispensasjon fra arealplan for etablering av universell kyststi til Andklakken, Øya på Inndyr Åpne dokument
2 Kart med gapahuk - 3743_001 Åpne dokument
3 Kyststi reguleringsplankart Åpne dokument
4 Kyststi begge trasèvalg Åpne dokument
5 Kart - 3740_001 Åpne dokument
6 Salten Friluftsråd - Uttalelse sti Andklakken Åpne dokument
7 Nfk- tillatelse Åpne dokument
8 Søknad Kyststi Øya-Andklakken, Inndyr Åpne dokument
9 Søknad dispensasjon Inndyr Vel Kyststi Åpne dokument
10 Oversiktskart Åpne dokument