1 Vedtak om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av nytt næringsbygg i Nordvågen Åpne dokument
2 Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for bygging av nytt driftsbygg med mer i Nordvågen Åpne dokument
3 Uttalelse vedrørende dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av nytt driftsbygg med mer i Nordvågen Åpne dokument