1 Aksept på etablering av rampe langs fortau Coop Inndyr Åpne dokument