1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen og fra byggeavstand til nabo for oppføring av hytte på Valle Åpne dokument
2 Plan snitt og fasader Åpne dokument
3 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
4 Situasjonskart Åpne dokument
5 Oversiktskart Åpne dokument