1 Polar Spot AS, Kjøpstad - søknad om skjenkebevilling for restaurant, kafe og bar Åpne dokument
2 Tegning av skjenkeområdet ute og inne. Åpne dokument