1 Vedtak om utlegging av ny flytebrygge i Ertenvåg havn - Nygårdsjøen båtforening Åpne dokument