1 Søknad om rammetillatelse for oppføring av anneks og garasje i Nausthågveien 12 på Seljeset 19/11 Åpne dokument
2 9_TEGN_TegningNyFasade_Anneks-E004_oppriss_øst Åpne dokument
3 10_TEGN_TegningNyFasade_Garasje_E010_oppriss_ nord Åpne dokument
4 11_TEGN_TegningNyFasade_Garasje_E013_oppriss_ øst Åpne dokument
5 12_TEGN_TegningNyFasade_Garasje_E012_oppriss_vest Åpne dokument
6 13_TEGN_TegningNyFasade_Anneks-E001_oppriss_nord Åpne dokument
7 14_TEGN_TegningNyFasade_Anneks-E009_perspektiv_2 Åpne dokument
8 15_TEGN_TegningNyFasade_Anneks-E008_perspektiv Åpne dokument
9 16_TEGN_TegningNyPlan_Anneks-E006_plan_1etg Åpne dokument
10 17_TEGN_TegningNyPlan_Anneks-E007_plan_2etg Åpne dokument
11 18_TEGN_TegningNyPlan_Garasje_E015_plan Åpne dokument
12 20_TEGN_TegningNyttSnitt_Anneks-E005_snitt Åpne dokument
13 19_TEGN_TegningNyPlan_Garasje_E014_takplan Åpne dokument