1 Skiltplan skoleområde Inndyr Åpne dokument
2 Vedlegg 1, skiltplan, Inndyr skole, orto Åpne dokument
3 Vedlegg 2, skiltplan, Inndyr skole, grunnkart Åpne dokument