1 Dispensasjon fra reguleringsplan Gildeskål kirkested for bygging av servicebygg Åpne dokument
2 Kart over eiedommen som kommunen fester Åpne dokument
3 Situasjonsplan servicebygg uten trafo Åpne dokument
4 Skisse servicebygg uten trafo Åpne dokument
5 Situasjonsplan servicebygg med trafo Åpne dokument
6 Skisse servicebygg med trafo Åpne dokument
7 Kart trafo Åpne dokument
8 Kart over strømledninger Åpne dokument
9 Kart over mulige vannledninger Åpne dokument
10 Brev fra Riksantikvaren datert 5-7-18 Åpne dokument
11 Brev fra biskopen i Sør-Hålogaland datert 15-8-18 Åpne dokument
12 Brev fra Nordland fylkeskommune datert 15-6-20 Åpne dokument