1 Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan for Røsnes hytteområde for bygging av kai og utlegging av flytebrygge Åpne dokument
2 Brygge Røsnes_20210119_0001 Åpne dokument
3 Søknad Åpne dokument
4 Skisse og tegning kai Åpne dokument
5 Postkort 1908 Åpne dokument
6 Oversiktskart Åpne dokument