1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av flytebrygge i Frivika i Sørfjorden Åpne dokument
2 Søknad om utlegging av landgang og flytebrygge på naboeiendommen, dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Åpne dokument
3 Tiltenkte fortøynings punkter flytebrygge Åpne dokument
4 Fortøyningspunkt til land av tilsvarende landgang Åpne dokument
5 Deres ref, 2020/725, 05.01.21; Foreløpig melding Åpne dokument
6 Oversiktskart Åpne dokument
7 Ortofoto Åpne dokument
8 Kart over potensiell tilgjengelig strandsone Åpne dokument