1 Søknad om dispensasjon fra arealplanens bestemmelse om maks 1 daa hyttetomt - Eivika på Kjøpstad Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
3 Oversiktskart Åpne dokument