1 Fordeling av SMIL-midler 2021 Åpne dokument
2 Søknad fra Solvold gård Åpne dokument
3 Kart søknad fra Solvold gård Åpne dokument
4 Oversiktskart søknad Solvold gård Åpne dokument
5 Søknad Anna Jelstad Åpne dokument
6 Kart søknad fra Anna Jelstad Åpne dokument
7 Oversiktskart 24/5 Jelstad Åpne dokument
8 Søknad Forstranda sau DA Åpne dokument
9 Kart bygg Forstranda Åpne dokument
10 Kostnadsoverslag Forstranda sau DA Åpne dokument
11 Oversiktskart 10/1 Forstranda Åpne dokument