1 Vedtak om skadefelling av skarv ved lokalitet Leirvika Åpne dokument