1 Årsmelding 2020 Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Årsmelding 2020 Familie oppvekst og kultur Åpne dokument
3 Årsmelding 2020 NAV Åpne dokument
4 Årsmelding 2020 Helse og omsorg Åpne dokument
5 Årsmelding 2020 Teknisk Åpne dokument
6 Årsmelding 2020 Fellesadministrasjon Åpne dokument