1 Tillatelse til bygging av bolig med garasje gnr 73. bnr 77 Mårnes Åpne dokument