1 Tillatelse til adkomst til naust Nordvågen. Åpne dokument