1 Tillatelse til utvidelse av hytte gnr 53 bnr 98 Nygårdsjøen Åpne dokument