1 Søknad om fritak for kaivederlag Åpne dokument
2 Søknad om fritak fra farvannsavgift Åpne dokument
3 Regulativ for vederlag for bruk av kommunale kaianlegg i Gildeskål kommune Åpne dokument