1 Ungdomsrådet 2020/2021 - søknad om fritak og valg av nytt medlem Åpne dokument