1 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - 1. gangs behandling Åpne dokument
2 Kommuneplanens samfunnsdel Gildeskål kommune 2020-2032 Åpne dokument
3 Rapport+fra+dialogmøter+i+GildeskaĚŠl+21.08.19+(002) Åpne dokument
4 Rapport-+Spørreundersøkelse+ungdomstrinn Åpne dokument
5 Statens Vegvesen: Innspill til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 Åpne dokument
6 Sametinget: Høringsuttalelse til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 Åpne dokument
7 Jordvern Nordland: Høringsuttalelse Gildeskål kommune planstrategi og samfunnsdel Åpne dokument
8 Fylkesmannen i Nordland: Innspill til planstrategi og oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030 Åpne dokument
9 Nordland Fylkeskommune: Uttalelse - Oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av planstrategi og planprogram 2020-2023 (L)(2687307) Åpne dokument
11 Referat digital næringskafe Åpne dokument
12 Gjestebud april 2021 Åpne dokument
13 Innspill Gjestebud, digitalt folkemøte 10.april 2021 Åpne dokument
14 gjestebud fagforbundet gildeskål Åpne dokument
15 Gjestebud Åpne dokument
16 Skjema_gjestbud Høyre Åpne dokument
17 Samferdsel Gildeskål kommune 2021 Åpne dokument
18 Referat fra medlemsmøte i Gildeskål Arbeiderparti Åpne dokument
18 Resultater fra spørreundersøkelse kommuneplanens samfunnsdel Åpne dokument