1 igangsettingstillatelse for grunnarbeid nytt bygg Nordvågen for Gifas AS. Åpne dokument