1 Tillatelse til bygging av fritidsbolig Finnvikhaugen Sandhornøy Åpne dokument