1 tillatelse til bygging av fritidsbolig Finnvikhaugen Sandhornøy Åpne dokument