1 Tillatelse til rivning/fjerning av reflektorer og stålmaster Åpne dokument