1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen og fra byggeforbudet i strandsonen for utlegging av flytebrygge ved Ystneset - Vågsosen Åpne dokument
2 Ystneset, Sandhornøy Åpne dokument
3 Søknad. Åpne dokument
4 Situasjonsplan Åpne dokument
5 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
6 Begrunnelse for Disp. Åpne dokument
7 Uttalelse til søknad om utlegging av flytebrygge i VågdosenSjåvika Åpne dokument
8 Avtale om landfeste for flytebrygge i Sjåvika Åpne dokument
9 Kart fiskeriinteresser Åpne dokument
10 Kart tilgjengelig strandsone Åpne dokument
11 Kart kulturminner Åpne dokument
12 Kart naturbeitemark Åpne dokument