1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vågsosen havn for utlegging av flytebrygge Åpne dokument
2 SCN_0164 Åpne dokument
3 SCN_0168 Åpne dokument
4 Høring Åpne dokument
5 Fiskeridirektoratets uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan for utlegging av flytebrygge i Vågsosen havn Åpne dokument
6 Plankart Åpne dokument
7 Høringssvar - utlegging av flytebrygge i Vågsosen havn Åpne dokument
8 Uttalelse til høring av søknad om tillatelse til utlegging av flytebrygge i Vågsosen på Sandhornøy Åpne dokument
9 Høring av dispensasjonssøknad fra reguleringsplan - utlegging av flytebrygge i Vågsosen i Gildeskål kommune Åpne dokument