1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomt og bygging av bolig på Saura Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
3 Kartutsnitt Åpne dokument
4 Vedlegg til søknad om dispensasjon Åpne dokument
5 Fasadetegninger Åpne dokument
6 Plantegninger Åpne dokument
7 Plankart Åpne dokument
8 Ortofoto Åpne dokument