1 Endring av gitt tillatelse til bygging av rampe til boligdel over ny butikken Inndyr. Åpne dokument
2 B-1 Dispensasjon Åpne dokument
3 Tilbakemelding på søknad om dispensasjon for rampe langs fortau - ny Coop ny butikk Inndyr Åpne dokument
4 Aksept på etablering av rampe langs fortau Coop Inndyr Åpne dokument