1 Søknad om dispensasjon fra plankrav i arealplanen for oppføring av hytte og naust i Mevika Åpne dokument
2 Tegninger Åpne dokument
3 Kartutsnit Åpne dokument
4 Situasjonsplan Åpne dokument
5 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
6 Plankart Åpne dokument
7 Oversiktskart Åpne dokument
8 Kart tilgjengelig strandsone Åpne dokument
9 Kart marin grense Åpne dokument