1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for oppføring av hytte og flytebrygge - Munnavika, Skaugvoll Åpne dokument
2 Tegninger Åpne dokument
3 Kartutsnitt Åpne dokument
4 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
5 Innsigelse på nabovarsel Åpne dokument
6 Vedr. søknad om ny hytte Åpne dokument
7 Avkjørsel Åpne dokument
8 Oversiktskart Åpne dokument
9 Plankart Åpne dokument
10 Ortofoto Åpne dokument