1 Bolystfondet - søknad fra Inndyr og omegn lokalutvalg Åpne dokument
2 Søknad Bolystfondet Åpne dokument
3 Skaugvoll Åpne dokument
4 Belysning bro ut til Øya Åpne dokument
5 Snøkrystaller Åpne dokument
6 Søknad til bolystfondet Åpne dokument
7 Budsjett vinterlys Åpne dokument
8 Bolyst,+søknadsskjema Åpne dokument
9 Retningslinjer for bolystfondet - vedtatt av kommunestyret 26.06.2019 Åpne dokument