1 Tillatelse til rivning av brannskadet bolig Sund. Åpne dokument