1 Tillatelse til bygging av adkomstveg Sandvik på Sandhornøy. Åpne dokument
2 kart sandvik Åpne dokument
3 Situasjonsplan Åpne dokument
4 Vedtak - avkjørselstillatelse til utvidet bruk fra fv. 7450 til eiendommen gnr 79 bnr 75 - fritidsbolig Åpne dokument
5 Redegjørelse Åpne dokument