1 Organisering av NAV tjenester Gildeskål kommune - veien videre Åpne dokument
2 Samarbeidsavtale Gildeskål og NAV Nordland Åpne dokument
3 Driftsavtale Meløy og Gildeskål Åpne dokument
4 Arbeidsgruppens utredning Åpne dokument
5 Kommunalt tjenesteområde januar 2020 Åpne dokument
6 Samarbeid om NAV-tjenester i Ytre Salten Åpne dokument