1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt med formål parkeringsplass - Sørarnøy Åpne dokument
2 CCF07052021_0000 Åpne dokument
3 CCF07052021_0001 Åpne dokument
4 Kart parsell Åpne dokument
5 Plankart Åpne dokument
6 Ortofoto Åpne dokument