1 Innvilget søknad om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller til kontor-/lagerbygg i Nordvågen 26/1/6 Åpne dokument