1 Vedtak om utlegging av flytebrygge ved Frivikhaugen hytteområde - Sørfjorden Åpne dokument
2 Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge G/B 18/49 Åpne dokument
3 Utlegging av flytebrygge i Sørfjorden - Fiskeridirektoratets uttalelse Åpne dokument
4 Søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge i Sørfjorden i Gildeskål Åpne dokument