1 Bygging av anneks i Skejllvikmarka gnr 63 bnr 24 Åpne dokument