1 Tillatelse til endring av deler av bygg Skaugvoll kafebygg Åpne dokument