1 Dispensasjon fra arealplanen for bygging av naust i Klikkvika - Horsdal Åpne dokument
2 Situasjonskart Horsdal Åpne dokument
3 Søknad dispensasjon Åpne dokument
4 Kartutsnitt Åpne dokument
5 Plan / snitt og fasader Åpne dokument
6 Oversikt over naustene Åpne dokument
7 Særutskrift Søknad om dispensasjon fra arealplanen for oppføring av naust på gnr. 69 bnr. 5 - Horsdal Åpne dokument
8 Uttalelse vedrørende høring, dispensasjon for bygging av naust på G/B 69/5 Åpne dokument
9 IMG-3140 Åpne dokument
10 IMG-3141 Åpne dokument
11 IMG-3142 Åpne dokument
12 IMG-3143 Åpne dokument
13 naust0305 Åpne dokument
14 Klage fra grunneier på Moskenes - Horsdal Åpne dokument
15 Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon for bygging av naust G/B 69/5 Åpne dokument
16 Gildesk.komm. brev 3.5.21 T.M. klage Åpne dokument
17 Innspill med info sak 2021-43 Åpne dokument
18 Kommentar til Tone Magnussens klage 3.5.21 Åpne dokument
19 Klage fra Roger Johansen ifm. naust 5.21 Åpne dokument
20 Høringsuttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - bygging av naust G/B 69/5 Åpne dokument
21 Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - bygging av naust - 69_5 - Gildeskål Åpne dokument
22 Ang. klage fra grunneier Åpne dokument
23 Notat fra befaring 2.6.21 Åpne dokument
24 til Gildes. Komm. svar naustsaken 6.6. 2021 Åpne dokument
25 Kommentar til Sissel Horsdals klage av 26.05.2021 Åpne dokument
26 Kommentar til Roger Johansens innspill 6.6.2021 Åpne dokument
27 Bilder Klikkvika Åpne dokument
28 Bilde tatt fra stranda Åpne dokument
29 Kartlagt friluftsområde Åpne dokument
30 Kart potensielt tilgjengelig strandsone Åpne dokument
31 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Åpne dokument