1 Søknad fra E. Skogvoll Eiendom AS om kjøp av tilleggsareal til næringsformål - Inndyr sentrum Åpne dokument
2 Kjøp av tomt Åpne dokument
3 VA Åpne dokument
4 Kart Åpne dokument
5 Plankart Åpne dokument