1 Tillatelse til bygging av garasje i Skjellvika. Åpne dokument