1 Søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot vann for å bygge to små bygg; Bird hide og Comfort Bird hide/aurora Borealis studio ved Nordvatnet i Sørfjorden Åpne dokument
2 Dispensasjonssøknad Åpne dokument
3 Oversiktkart_Nordmarkaveien_3_Bird hides Åpne dokument
4 Nabovarsel 19/14. Svar på merknader fra 19/18 Åpne dokument
5 Nabovarsel - Gildeskål - Sørfinnset Åpne dokument
6 Fugletårn Nordvatnet Åpne dokument
7 Nabovarsel - Gildeskål - Sørfinnset Åpne dokument
8 Som tidligere opplyst om Åpne dokument
9 Plankart Åpne dokument
10 Ortofoto Åpne dokument