1 Søknad fra Leif-Trygve Nyheim om dispensasjon fra arealplanens bestemmelser for bygging av bolighus på Mårnes Åpne dokument
2 B. Dispensasjon Åpne dokument
3 D. A10-01 Situasjonskart bolig Åpne dokument
4 D. A10-02 Situasjonskart vei Åpne dokument
5 E. A20-02 PLAN U OG 1. ETASJE Åpne dokument
6 E. A30 Snitt Åpne dokument
7 E. A40 Fasader Åpne dokument
8 F. Redegjørelse Åpne dokument
9 Q. Vedtak Avkjørselstillatelse - Bolig - fv 7438 gnr 73 bnr 110 Gildeskål kommune (2570863) Åpne dokument
10 Plankart Åpne dokument
11 Ortofoto Åpne dokument