1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen og byggeforbudet i strandsonen for bygging av naust, ATV-vei med mer - Tinnan Åpne dokument
2 Søknad Åpne dokument
5 Vedlegg 3A Åpne dokument
6 Vedlegg 3B Åpne dokument
7 Vedlegg 4A Åpne dokument
8 Vedlegg 4B Åpne dokument
9 Vedlegg 4C Åpne dokument
9 Tillegg til søknad Åpne dokument
9 Vedlegg 1 Åpne dokument
10 Plankart Åpne dokument
11 Ortofoto Åpne dokument
12 Oversiktskart Åpne dokument
13 Kart strandsone Åpne dokument