1 Tillatelse til oppføring av bolig og etablering av adkomstvei, Asphaugen 41, Inndyr 25/615 Åpne dokument