1 Vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanen for Røsnes for bygging av kai og utlegging av flytebrygge Åpne dokument