1 Klage fra Beate Sørgård på avslag på søknad om bygging av hytte i Stokkbruvik Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
3 Vedtak: søknad om dispensasjon fra arealplanen, Stokkbruvik Åpne dokument
4 Brev til Gildeskål kommune 040516 Åpne dokument
5 Kart Åpne dokument